Start  Kontakt   Tidigare ägda fastigheter

Genomförda projekt

Sofieberg har under åren genomfört ett antal projekt som totalentreprenör eller byggherre. Det har varit både bostäder och kommersiella lokaler.

 
BERGA GÅRD

Fastighetsbeteckning:
Kv Sofieberg

Adress:
Danderyds kommun

Beskrivning:
Utförd totalentreprenad bestående av bostäder och lokaler. Inflyttning 1991/92.

 

GULDRUMMET - HISTORISKA MUSEET

Adress:
Historiska museet, Stockholm

Beskrivning:
"Guldrummet" på Historiska museet invigdes i oktober 1994. Det byggdes för att kunna visa museets stora guldskatt från vikingatiden för allmänheten. Rummet ligger under museigården och är byggt som ett 650 kvm stort kassavalv.

 

HASSELN

Fastighetsbeteckning:
Brf Hasseln 21

Adress:
Rönninge, Salems kommun

Beskrivning:
Totalentreprenad med Brf Hasseln 21 som byggherre. 68 lägenheter klara för inflyttning 1993/94.

 

KEVINGE STRAND

Fastighetsbeteckning:
Kv Fyren

Adress:
Kevinge Strand, Danderyds kommun

Beskrivning:
Inköpt markområde i Danderyd, förädlat efter en tillsammans med Danderyds kommun genomförd plan. Därefter såldes tomter och radhus uppfördes.
Inflyttning skedde 1997.

 

KLINGSTA PARK

Fastigheten såld till
Veidekke Bostad & Fastighets AB

Fastighetsbeteckning:
Soltorpet 1

Adress:
Soltorpsvägen 16, Danderyd

Beskrivning:
Tomtarealen är på ca 21.000 m2.
Byggnaderna är totalt på ca 2.500 m2 och används för närvarande som kontor samt för barnpsykiatrisk verksamhet.
Arbete har påbörjats med ett planändringsförslag för nybyggnad av radhus på tomtens östra sida samt om- och tillbyggnad av huvudbyggnaden. Fastställd plan beräknas vara klar år 2000.

Läge:
Fastigheten är belägen i Klingsta Park ca 800 m nordväst om Mörby centrum. Tillfarten till fastigheten sker via Edsviksvägen och Finnvidsvägen. Fastigheten är mycket vackert belägen i Klingsta Park.

Projektering:
Genomförd fastställd detaljplan för 18 radhus och 20 brf-lägenheter.

 

EBBAGÅRDEN

Fastigheten såld till
Veidekke Bostad & Fastighets AB

Fastighetsbeteckning:
Tureberg 29:44

Adress:
Ebbagårdsvägen 9, Sollentuna

Beskrivning:
Tomtarealen är ca 25.800 m2. Byggnaden om ca 900 m2 används för närvarande till vård för barn, men skall på några års sikt efter ombyggnad återgå till bostadsändamål. För närvarande har arbete påbörjats med ett planförslag för en förtätning med radhus på tomtens norra och östra sida. Fastställd plan beräknas vara fastställd år 2000.

Läge:
Fastigheten är centralt belägen ca 400 m2 öster om Sollentuna Centrum och Turebergsleden. Fastigheten är högt belägen på grusåsen (del av Brunkebergsåsen) med sjöutsikt över större delen av Edsviken.
Tillfarten till fastigheten sker via Turebergsvägen med avfart vid Sollentuna sjukhus.

Projektering:
Genomförd fastställd detaljplan för 12 villor.

 

 

 


BYLE GÅRD

Fastigheten såld till Bokbacken

Fastighetsbeteckning:
Bylegård 37

Adress:
Jarlabankes väg 44, Täby Kyrkby

Beskrivning:
Tomtarealen är ca 18.600 m2 med en byggyta om totalt ca 2.000 m2, varav vårdbyggnad om 1.550 m2. Vårdbyggnaden som är uppförd i ett plan utgörs av 16 st enkelrum med dusch och toalett för patienter samt stora sällskapsrum, matsalar, konferens-, kontors- och personalutrymmen.

Läge:
Fastigheten är belägen i Täby Kyrkby ca 7 km norr om Täby Centrum. Bylegård ligger ca 800 m norr om kyrkbyns centrum och stationen vid Roslagsbanan. Omgivningen utgörs huvudsakligen av radhus och villabebyggelse. Förutom Roslagsbanan finns busslinjer i anslutning till fastigheten. Fastigheten är integrerad i expanderande småhusområde.

 

TEMPELRIDDARORDERN

Fastigheten såld till Bokbacken

Fastighetsbeteckning:
Tempelriddarorden 5

Adress:
Vita Liljans väg 53, Bredäng, Stockholm

Beskrivning:
Sjukhem för äldrevård uppförd 1972 om ca 5.100 m2. Tomten har en areal om ca
13.400 m2. Byggnaden är uppförd i två våningar med delvis källare. Totalt finns ca 65 rumsenheter med egen dusch och toalett. I byggnaden finns bl a 6 st kök, stora sällskapsrum, samlings- och verksamhetssalar, kontors- och sjuksköterskerum, samt personalutrymmen, förråd, hissar m m. På tomten finns parkeringsplatser och en fin stor skyddad innergård.

Läge:
Fastigheten ligger i Bredäng och kallas Ekehöjdens äldreboende. Omgivningarna domineras av flerbostadshus och villabebyggelse. Allmänna kommunikationer är goda, tunnelbana finns på ca 500 m avstånd.

Hyresgäster:
Attendo Care AB är hyresgäst sedan sommaren -99 och bedriver äldreomsorg i fastigheten.


SKÄLDERVIKEN Stockholm

Fastigheten såld till
Veidekke Bostad & Fastighets AB

Fastighetsbeteckning:
Skälderviken 2

Adress:
Gullmarsvägen 92, Årsta, Stockholm

Beskrivning:
Vårdhem för barn uppfört 1963 åt Stockholms Läns Landsting.
Byggnaden är i ett till två plan jämte källare med en yta av ca 1.600 m² och en tomtyta om ca 4.150 m². I byggnaden finns tre avdelningar med plats för ca 18 boende. Till varje avdelning finns gemensamt kök, gemensamhetsutrymmen, personalutrymmen etc.

Läge:
Fastigheten ligger ensam i ett skogsområde på en höjd i norra delen av Årsta i Stockholms södra närförorter. Omgivningarna domineras av ett vackert naturområde samt bostadsbebyggelse söder om tomten. Allmänna kommunikationer är goda med buss inom gångavstånd och till Gullmarsplans tunnelbanestation är det ca 1 km.

Hyresgäster
För närvarande hyrs hela fastigheten av Stockholms Stad genom dess socialnämnd.


 

VIGGBYHOLM

Fastighetsbeteckning:
Husmodern 6

Adress:
Per Sundbergs väg 1, Täby

Beskrivning:
Kontorsbyggnad om ca 1.000 m² i tre plan inkl källare och inbyggd gård. Fastigheten uppfördes i början på 60-talet då som elevhem till Viggbyholms internatskola. När internatskolan nedlades på 70-talet övergick ägandet i privat ägo och ombyggdes som kontor.
Tomten är på ca 2.000 m².

Läge:
Fastigheten ligger i Viggbyholm, Täby i närheten av Viggbyholms Marina. Omgivningarna domineras av bostadsbebyggelse.

 

 

     
 

Sofieberg, Krokvägen 10, 131 41 Nacka. Tel 070-552 72 52 E-post: Kontakt,